Les falles del 2021 varen començar el matí del 31 d’agost, quan nostra Fallera Major, Inma, junt en el nostre […]
Estos són els nostres ninots de l’artiste i faller Celso Sierra i Barberá que estaran exposts fins al 31 d’agost […]
(Valéncia, 16.07.2021) Nostra Falla, reunida en Junta General el divendres 16 de juliol de 2021, va elegir com a Fallera […]
(Valéncia, 20.06.2021): Hui, en l’Iglésia de Sant Miguel dels Reis, ha tingut lloc la Presentació del Llibret de l’Agrupació 2021 […]
(Valencia, 19.06.2021): El dissabte, va tindre lloc en el nostre Casal l’Imposició de la Banda de Fallera Major 2021, Inma […]
Avís Festejos Triador: El dissabte, 19 de juny de 2021 a les 20:30 hores, celebrem en el nostre Casal el […]
(Valéncia, 12.06.2021): Un any més, en la Rambleta, va tindre lloc la Gala de la Cultura 2021 a la que […]
(Valéncia, 2.4.2021) La nostra Falla, reunida virtualment en Junta General Extraórdinaria el divendres 2 d’abril de 2021, va elegir com […]