Any 2019

LEMA: “¿I tu a qué jugues?”
ARTISTE: Celso Sierra.
SECCIÓ: 22ª.
PREMI CBiB: 1er. Premi “GARROFA” a la millor critica infantil en llengua valenciana.

LEMA: “L’Equilibrista”
ARTISTE: Celso Sierra.
SECCIÓ: 8ªC.
PREMIO: 3er. Premi Ingeni i Gràcia 8ªC.

Any 2018

LEMA: “El lladre de ninots”
ARTISTE: Celso Sierra.
SECCIÓ: 22ª.
PREMI: 3er. Premi Ingeni i Gràcia 22ª.
PREMI CBiB: 3er. Premi “GARROFA” a la millor critica infantil en llengua valenciana.

LEMA: “Compromís en el règim”
ARTISTE: Celso Sierra.
SECCIÓ: 8ªC.

Any 2017

LEMA: “De major vullc ser… artiste faller”
ARTISTE: Celso Sierra.
SECCIÓ: 18ª.
PREMIS:
5nt. Premi 18ª
2on. Premi Ingeni i Gràcia 18ª

LEMA: “Toc, Toc”.
ARTISTE: Sergio Lis.
SECCIÓ: 7ªC.
PREMI: 1er. Premi Ingeni i Gràcia 7ªC.

Any 2016

LEMA: “Gaia, mare natura”.
ARTISTE: Celso Sierra.
SECCIÓ: 18ª.

LEMA: “Fantasmes i dimonis del món faller”.
ARTISTE: Vicente Bellvís.
SECCIÓ: 7ªC.
NOTA: L’artiste no nos va plantar la falla sancera.

Any 2015

LEMA: “Un passat per a gaudir… un futur per a descobrir”.
ARTISTE: Andreu Girona i Celso Sierra.
SECCIÓ: 18ª.
PREMI: 8au. Premi 18ª.

LEMA: “La Moma”.
ARTISTE: Andreu Girona i Celso Sierra.
SECCIÓ: 7ªC.

Any 2014

LEMA: “Dalt i Avall”.
ARTISTE: DartFaller.
SECCIÓ: 13ª.
PREMI: 6xt. Premi 13ª.

LEMA: “Te donaran molta tralla, si vols plantar una falla”
ARTISTE: Girona i Sierra.
SECCIÓ: 7ªC.
PREMI: 3er. Premi de Falles Treballadors de RTVV.

Any 2013

LEMA: “Valéncia Fashion Week”
ARTISTE: DartFaller.
SECCIÓ: 16ª.
PREMI: 2on. Premi 16ª.

LEMA: “Als sesanta has de tornar”
ARTISTE: Girona i Sierra.
SECCIÓ: 7ªC.
PREMI: 9vé. Premi 7ªC.

Any 2012

LEMA: “Benvinguts”
ARTISTE: La Comissió.
SECCIÓ: 16ª.
PREMIS:
1er Premi Ingeni i Gràcia 16ª.
2on. Premi 16ª.

LEMA: “Tots els ahorcats, moren empalmats”
ARTISTE: José Rausell i Olaria.
SECCIÓ: 7ªC.
PREMI: 2on. Premi Ingeni i Gràcia 7ªC.

Any 2011

LEMA: “Art per Art”
ARTISTE: La Comissió.
SECCIÓ: 16ª.
PREMI: 2on. Premi 16ª.

LEMA: “La més cara”
ARTISTE: La Comissió.
SECCIÓ: 7ªC.
ANÈCDOTA: Esta falla va caure i no va poder montar-se sancera.

Any 2010

LEMA: “¡Qué em contes, contes!”
ARTISTE: La Comissió.
SECCIÓ: 16ª.
PREMIS:
1er Premi 16ª.
3er Premi Ingeni i Gràcia 16ª.

LEMA: “A la lluna de Valéncia”
ARTISTE: La Comissió.
SECCIÓ: 7ªC.
PREMIS:
6xt. Premi 7ªC.
2on. Premi Ingeni i Gràcia 7ªC.