Any 1999

LEMA: “La Granja”.
ARTISTE: La Comissió.
SECCIÓ: 12ª.
PREMI: 1er. Premi Ingeni i Gràcia 12ª.

LEMA: “El Quixot de Ciutat de Vella”.
ARTISTE: Daniel Jiménez i Zafrilla.
SECCIÓ: 7ªC.
PREMI: 2n. Premi 7ªC.

Any 1998

LEMA: “Els oficis de la Ciutat Vella”.
ARTISTE: Jose Manuel Felip i Gomez.
SECCIÓ: 15ª.
PREMI: 7m. Premi 15ª.

LEMA: “Com t’han desfet”.
ARTISTE: Daniel Jiménez i Zafrilla.
SECCIÓ: 7ªA.
PREMIS:
4t. Premi Secció 7ªA
3r. Premi Ingeni i Gràcia 7ªA

Any 1997

LEMA: “La volta al món”.
ARTISTE: Jose Manuel Felip i Gómez.
SECCIÓ: 13ª.

LEMA: “Un barri ple de sorpreses”.
ARTISTE: Daniel Jiménez i Zafrilla.
SECCIÓ: 6ªA.
PREMIS:
11r. Premi 6ªA.
3r. Premi Ciutat Vella.

Any 1996

LEMA: “Els somis”.
ARTISTE: Jose Manuel Felip i Gómez.
SECCIÓ: 12ª.

LEMA: “La publicitat”.
ARTISTE: Manuel Guitarte.
SECCIÓ: 6ªA.

Any 1995

LEMA: “Motius Valencians”.
ARTISTE: Jose Manuel Felip i Gómez.
SECCIÓ: 12ª.

LEMA: “Alt perill”.
ARTISTE: Francisco Ribes.
SECCIÓ: 6ªA.
PREMI: 8u. Premi 6ªA.

Any 1994

LEMA: “L’amor”
ARTISTE: José Manuel Felip i Gómez.
SECCIÓ: 12ª.
PREMI: 8u. Premi 12ª.

LEMA: “Hola, En Demoni”
ARTISTE: José Luis Giménez i Pérez.
SECCIÓ: 6ªA.
PREMI: 1r. Premi Ciutat Vella.

Any 1993

LEMA: “El Mediterrani”
ARTISTE: Jose Manuel Felip i Gomez.
SECCIÓ: 9ª.

LEMA: “Valéncia sin”
ARTISTE: Juan García i Marqués.
SECCIÓ: 6ªA.
PREMI: 7m. Premi 6ªA.

Any 1992

LEMA: “El joc”
ARTISTE: X.
SECCIÓ: 10ª.

LEMA: “La Cuina”
ARTISTE: Juan García.
SECCIÓ: 6ªA.
PREMI: 4t. Premi 6ªA.

Any 1991

LEMA: “”.
ARTISTE: X.
SECCIÓ: Xª.

LEMA: “Tancat per reformes”.
ARTISTE: Juan García.
SECCIÓ: 6ªA.
PREMIS:
1r. Premi 6ªA.
2n. Premi Ingeni i Gràcia 6ªA.
2n. Premi Ciutat Vella.

Any 1990

LEMA: “”
ARTISTE: .
SECCIÓ: .
PREMI: .

LEMA: “Plou poc”.
ARTISTE: Juan García.
SECCIÓ: 4ªA.
PREMI: 8u. Premi 4ªA.