Avís Festejos Triador: El dissabte, 19 de juny de 2021 a les 20:30 hores, celebrem en el nostre Casal el acte d’Imposició de la banda a nostra Fallera Major 2021, Inma Chuliá. Recordem la obligatorietat de l’ús de la maixquereta en tot moment. Aixina mateix, s’han tomat totes les mesures necessàries per a evitar la propagació de la COVID-19. ¡Aforament llimitat! 3DETRES
(Valéncia, 12.06.2021): Un any més, en la Rambleta, va tindre lloc la Gala de la Cultura 2021 a la que va assistir nostra Falla, representada per la nostra Fallera Major 2021, Inma Chulià i pel nostre president, Adrián Díaz, per a arreplegar un palet com a reconeiciment a l’esforç fet per les falles que es varen inscriure al concurs de Teatre Faller i no varen poder actuar per la pandèmia de la COVID-19. Als nostres màxims representants també els varen acompanyar dos vicepresidents, Alan Díaz i Paco Prósper, el director del grup de Teatre de la nostra comissió.
(Valéncia, 2.4.2021) La nostra Falla, reunida virtualment en Junta General Extraórdinaria el divendres 2 d’abril de 2021, va elegir com a President per a l’eixercici 2021-2022 a Adrián Díaz i Jiménez que eixercerà el càrrec per segona volta en solitari.Tornem a tancar unes Falles 2021 un tant especials per la NO celebració, de moment, de les Festes Josefines i comencem les #Falles2022.