SOM VALENCIANS
I EN MOLT AFANY
PORTEM LA FESTA SEMPRE AVANT
ESTEM CONTENTS
DE SER FALLERS
I A NOSTRA FALLA LA VOLEM
T’HO DIC DE COR
NO TINGUES POR
EN TRIADOR NINGÚ ÉS ESTRANY
LA COMISSIÓ
DELS TRIADORS
ÉS LA MILLOR QUE HI HA EN EL MÓN
I SI TU VOLS
I T’AGRÀ EL FÒC
VEN EN NOSATRES A CANTAR
SOM VALENCIANS
MOS IX DEL COR
SER DE LA NOSTRA COMISSIÓ
VIXCA LA FALLA TRIADOR.