Any 1999

LEMA: «La Granja».
ARTISTE: La Comissió.
SECCIÓ: 12ª.
PREMI: 1er. Premi Ingeni i Gràcia 12ª.

LEMA: «El Quixot de Ciutat de Vella».
ARTISTE: Daniel Jiménez i Zafrilla.
SECCIÓ: 7ªC.
PREMI: 2n. Premi 7ªC.

Any 1998

LEMA: «Els oficis de la Ciutat Vella».
ARTISTE: Jose Manuel Felip i Gomez.
SECCIÓ: 15ª.
PREMI: 7m. Premi 15ª.

LEMA: «Com t’han desfet».
ARTISTE: Daniel Jiménez i Zafrilla.
SECCIÓ: 7ªA.
PREMIS:
4t. Premi Secció 7ªA
3r. Premi Ingeni i Gràcia 7ªA

Any 1997

LEMA: «La volta al món».
ARTISTE: Jose Manuel Felip i Gómez.
SECCIÓ: 13ª.

LEMA: «Un barri ple de sorpreses».
ARTISTE: Daniel Jiménez i Zafrilla.
SECCIÓ: 6ªA.
PREMIS:
11r. Premi 6ªA.
3r. Premi Ciutat Vella.

Any 1996

LEMA: «Els somis».
ARTISTE: Jose Manuel Felip i Gómez.
SECCIÓ: 12ª.

LEMA: «La publicitat».
ARTISTE: Manuel Guitarte.
SECCIÓ: 6ªA.

Any 1995

LEMA: «Motius Valencians».
ARTISTE: Jose Manuel Felip i Gómez.
SECCIÓ: 12ª.

LEMA: «Alt perill».
ARTISTE: Francisco Ribes.
SECCIÓ: 6ªA.
PREMI: 8u. Premi 6ªA.

Any 1994

LEMA: «L’amor»
ARTISTE: José Manuel Felip i Gómez.
SECCIÓ: 12ª.
PREMI: 8u. Premi 12ª.

LEMA: «Hola, En Demoni»
ARTISTE: José Luis Giménez i Pérez.
SECCIÓ: 6ªA.
PREMI: 1r. Premi Ciutat Vella.

Any 1993

LEMA: «El Mediterrani»
ARTISTE: Jose Manuel Felip i Gomez.
SECCIÓ: 9ª.

LEMA: «Valéncia sin»
ARTISTE: Juan García i Marqués.
SECCIÓ: 6ªA.
PREMI: 7m. Premi 6ªA.

Any 1992

LEMA: «El joc»
ARTISTE: X.
SECCIÓ: 10ª.

LEMA: «La Cuina»
ARTISTE: Juan García.
SECCIÓ: 6ªA.
PREMI: 4t. Premi 6ªA.

Any 1991

LEMA: «».
ARTISTE: X.
SECCIÓ: Xª.

LEMA: «Tancat per reformes».
ARTISTE: Juan García.
SECCIÓ: 6ªA.
PREMIS:
1r. Premi 6ªA.
2n. Premi Ingeni i Gràcia 6ªA.
2n. Premi Ciutat Vella.

Any 1990

LEMA: «»
ARTISTE: .
SECCIÓ: .
PREMI: .

LEMA: «Plou poc».
ARTISTE: Juan García.
SECCIÓ: 4ªA.
PREMI: 8u. Premi 4ªA.